0

Riolenmuseum - Anderlechtsepoort 1000 Brussel +32 (0)2 279 43 83

Het museum is gesloten

Het museum is open van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 u.

Het Riolenmuseum is op zoek naar een freelance communicatiemedewerker

Lastenboek voor de aanwerving van een freelance communicatiemedewerker voor het Riolenmuseum

 1. Context


De vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen, die afhangt van de dienst Musea van het departement Cultuur van de Stad Brussel, werd opgericht om de goede werking van de Musea van de Stad Brussel te waarborgen, binnen het kader van hun wettelijke en bestuursrechtelijke taken.

De Musea van de Stad Brussel, die door de Federatie Wallonië-Brussel als musea van categorie A zijn erkend, hebben tot taak een collectie van meer dan 25.000 stukken, waarvan sommige als internationaal erfgoed zijn erkend, te bewaren, uit te breiden, te bestuderen, tentoon te stellen en te valoriseren. Zij ontplooien hun activiteiten op vier voor het publiek toegankelijke locaties in het centrum van Brussel: het Broodhuis – Museum van de Stad Brussel (in een geklasseerd gebouw op de Grote Markt), de GardeRobe MannekenPis, het Mode & Kant Museum en het Riolenmuseum. De Musea van de Stad Brussel tellen een vijftigtal medewerkers, die door de Stad Brussel of de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen worden tewerkgesteld.

Het Riolenmuseum is gevestigd in de twee voormalige tolhuisjes van de Anderlechtsepoort. Je gaat binnen via het ene en komt buiten via het andere. Ertussenin bezoek je verschillende zalen en wandel je ondergronds langs de Zenne en in de rioolcollector van de Bergensesteenweg. Het museum dompelt bezoekers onder in reële omstandigheden en biedt hun een concrete en multisensorische ervaring van een grotendeels onbekend deel van de stad: het deel onder de grond.

Tot 2007, het jaar waarin de waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord in gebruik werd genomen, kwam ons afvalwater nog zonder voorafgaande behandeling in deze rivier terecht. Een bezoek aan het museum maakt het werk van de mensen in deze ondergrondse wereld tastbaar en zichtbaar: de manier waarop de riolen worden aangelegd en hersteld, de middelen om overstromingen te bestrijden en de gevaren die gepaard gaan met het beroep van rioolwerker. Het museum wil bezoekers ook bewust maken van de watercyclus en uitleggen waarom het belangrijk is om zorg te dragen voor ons ‘blauwe goud’.

Elk jaar stelt het museum een thema voor dat verband houdt met riolen. Gezinnen, tieners en natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is in stedelijke en milieuvraagstukken kunnen een interactieve tentoonstelling bezoeken en leuke en creatieve activiteiten doen. Een verrassende manier om het enorme netwerk onder je voeten te ontdekken!

 1. Doel van de aanbesteding

Het doel van deze aanbesteding is een dienstverlener aan te duiden om het communicatieteam van het Riolenmuseum te ondersteunen en de communicatie naar het publiek van ‘jonge volwassenen’ te optimaliseren. De dienstverlener moet een strategie en tools ontwikkelen om het museum bekend en zichtbaar te maken bij het publiek (16-35 jaar).

 1. Beschrijving van de opdracht

3.1 Taken

De communicatie naar het publiek van ‘jonge volwassen’ optimaliseren:

 • Een marktonderzoek doen naar de platformen, media enz. die zich op jongeren (16-35 jaar) richten
 • Ontwikkeling van een langetermijnstrategie om jonge volwassenen naar het museum te trekken, met gebruik van relevante sociale platformen, de creatie van een netwerk van influencers en key opinion leaders enz.
 • Ontwikkeling van specifieke producten (ticketing, promotie-acties, goodies enz.) over 5-10 jaar die zich richten op jonge volwassenen, zoals het creëren van nieuwe formules voor bezoeken, ervaringspakketten enz.
 • Ontwikkeling van video- en audiocontent voor digitale communicatie

Deze taken zullen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de communicatieverantwoordelijke van het Riolenmuseum.

3.2 Duur van de opdracht, geschatte aantal uren

De duur van de opdracht wordt geschat op 3 maanden fulltime aan 38 uur per week.
De dienstverlener zal op 15 april aan zijn opdracht beginnen.

3.3 Plaats van tewerkstelling

De opdracht zal worden uitgevoerd:

 • in Brucity, Hallenstraat 4
 • in het Riolenmuseum, Anderlechtsepoort
 • digitaal in overleg met de communicatieverantwoordelijke van het museum.

3.4 Selectiecriteria

Criteria:

De keuze voor meest interessantste regelmatige en reguliere offerte zal gebeuren op basis van de volgende criteria:

 • de kwalificaties ten opzichte van de verwachte kwalificaties zoals hieronder beschreven, beoordeeld op basis van het cv en een sollicitatiebrief: 50%;
 • de prijs, beoordeeld op basis van de offerte: 30%;
 • een voorbeeld van een gerealiseerde video: 20%.

Verwachte kwalificaties:

 • Bachelor- of masterdiploma in communicatie of een andere relevante opleiding;
 • Actieve kennis van sociale media gericht op 16- tot 35-jarigen;
 • Beheersing van audio- en videotools met betrekking tot sociale media;
 • Interesse voor technische beroepen en het milieu;
 • Uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Vermogen om inhoud nauwkeurig en bondig te communiceren;
 • Creativiteit en flexibiliteit bij de ontwikkeling van content;
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands of het Frans. Kennis van het Engels is een plus.

Opmerking: deze opdracht kan een eerste werkervaring zijn voor de dienstverlener.

 3.5 Prijs

Het maandtarief is een vast tarief. Het tarief wordt in de offerte vermeld exclusief btw en inclusief btw. Het omvat alle kosten voor de uitvoering van de opdracht, inclusief verzekeringen, reiskosten, telefoonkosten, internetkosten enz. Als de dienstverlener beslist om niet bij Brucity te werken, mogen hiervoor geen extra kosten worden aangerekend.

Betaling: er zal een bestelbon worden gestuurd om de aanvaarding van de offerte officieel te maken.

Let op: offertes die niet voldoen aan de hierboven vermelde offertecriteria, zullen niet in aanmerking worden genomen.

3.6 Facturatie & betaling

Er zal een bestelbon worden gestuurd om de aanvaarding van de offerte officieel te maken. Eén keer per maand moet de dienstverlener een factuur opmaken waarop de diensten voor die maand staan vermeld, met verwijzing naar de bestelbon.

Deze aanbesteding kan op elk moment worden opgezegd door de dienstverlener of door Brussel-Musea-Tentoonstellingen vzw, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Behalve in geval van overmacht verbindt de dienstverlener zich er echter toe een bepaalde fase van het werk te voltooien en de volledige en noodzakelijke informatie door te geven voor het goede verloop van de opdracht.

3.7 Indiening van de offertes

De offerte inclusief de prijs (zie punt 3.5), het cv en de sollicitatiebrief van de dienstverlener en de video moeten uiterlijk op 22 maart voor 17 u. per e-mail worden verzonden naar diana.olaerts@brucity.be

Ter info:

 • 22 maart 2024 voor 17 u.: indiening van de offertes
 • 29 maart 2024: toewijzing van de offerte
 • 15 april 2024: start van de opdracht
 1. Contact

Diana Olaerts: 02 279 64 12 of diana.olaerts@brucity.be
Vinciane Godfrind: 02 279 64 64 of vinciane.godfrind@brucity.be

 

Bijkomende informatie:
Riolenmuseum
Anderlechtsepoort
1000 Brussel
sewermuseum.brussels

 

 

 

Het museum is gesloten: Als er veel regent valt, kan het personeel van het museum uit veiligheidsoverwegingen geen toegang verlenen tot de kolk en de hoofdleiding. Raadpleeg op de dag van je bezoek de website van het museum om te weten of het museum volledig toegankelijk is.

Adres

Riolenmuseum
Anderlechtsepoort
1000 Brussel
T. +32 (0)2 279 43 83

> De toegangsprijzen

Bereikbaarheid

Hoe geraak je gemakkelijk tot bij het museum?

> Meer info